Filter
Filter
  • Zátišie

    Podmanivá a srdečná mozaika ľudských príbehov, ktoré spojila láska, vojna, umenie, povodeň a toskánske slnko.

    Taliansko, rok 1944: Spojenecké vojská postupujú, v okolí vyľudnených dedín dopadajú bomby a mladý britský vojak…

    19.95 25.90