História

Naša História

Vedeli ste, že Vydavateľstvo Tatran je jedno z najstarších vydavateľstiev na Slovensku? Tento rok slávi 75. výročie, a preto by sme si s vami radi pripomenuli jeho dlhú históriu.

1947

ZALOŽENIE

ZALOŽENIE

Vydavateľstvo Tatran bolo založené 19. septembra 1947 a sídlilo na Michalskej ulici v Bratislave, kde sa konali kultové štvrtkové literárne večery. V prvej polovici 20. storočia bol vydavateľský život na Slovensku veľmi skromný, takže Tatran zastrešoval celú škálu vydávania od knižiek až po časopisy, osvetové brožúry a rôzne príručky. Do portfólia vydavateľstva patrila dokonca aj maďarská a rusínska literatúra.

1947

PRVÁ KNIHA

PRVÁ KNIHA

Vydavateľstvo vo svojich začiatkoch vydávalo skôr popularizačnú, populárno-náučnú, osvetovú literatúru od zdravotníckej až po právnickú, vrátane množstva teoretických diel a výtvarných publikácií. Prvou, a zároveň jedinou knižkou, ktorá vo vydavateľstve vyšla v roku 1947, bola publikácia Slovenská hudba od Zdenky Bokesovej.

1953

NOVÝ NÁZOV

NOVÝ NÁZOV

V roku 1953 sa Tatran premenoval na Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry (tento názov si ponechal až do roku 1965, keď sa naspäť premenoval na Tatran) a jeho hlavnou náplňou bolo vydávanie domácej a prekladovej klasiky v štyroch základných redakciách. Redakciu slovenskej a českej klasiky viedol Jozef Felix, redakciu ruskej klasiky a sovietskej literatúry Zora Jesenská, redakciu svetovej klasiky Ján Belnay a redakciu literárnych vied Július Pašteka. Spolu s vedúcimi redaktormi pracovalo v Tatrane 37 redaktorov, čo sa dnes javí priveľa, no doba bola iná a to sa odrážalo aj na pracovnom tempe – redaktori bez súčasných technických vymožeností zredigovali denne 8 strán oproti dnešným 20.

1972

PANI RIADITEĽKA

PANI RIADITEĽKA

Prvým riaditeľom Tatranu sa stal Ľudo Zúbek, autor známeho ľúbostného románu Jar Adely Ostrolúckej, neskoršími riaditeľmi boli okrem iného literárny kritik Michal Považan, básnici Andrej Plávka a Ján Poničan či významní prekladatelia Ján Ferenčík, Ondrej Mrlian, Ivan Kupec, Karol Wlachovský a Ján Vilikovský. Od roku 1996 je riaditeľkou Eva Mládeková, redaktorka a prekladateľka, ktorá vo vydavateľstve pôsobí od roku 1972.

1979

PALLAS

PALLAS

V roku 1979 prevzal Tatran produkciu vydavateľstva Pallas, ktoré publikovalo výtvarnú literatúru. Týmto krokom sa vydavateľstvo ujalo úlohy významnej kultúrnej ustanovizne. V osemdesiatych rokoch prišla do vydavateľstva nová generácia redaktorov a pod vplyvom Popovičovho diela Teória umeleckého prekladu priniesla aj nový pohľad na preklad. Aj v tom čase sa kládol mimoriadny dôraz na kultúru jazyka, k čomu výrazne prispeli časté hodnotenia pôvodných a prekladových diel a udeľovanie Ceny Jána Hollého.

1996

SÚČASNOSŤ

SÚČASNOSŤ

V roku 1996 sa Tatran zmenil na Slovenský Tatran, no v roku 2006 sa vrátil k pôvodnému názvu Tatran. Vydavateľstvo sa presťahovalo „o ulicu vedľa“ a dodnes sídli na Klariskej. Stalo sa z neho skôr menšie vydavateľstvo, ktoré tvorí desať interných zamestnancov a množstvo externých spolupracovníkov – redaktorov, korektorov, prekladateľov či grafikov. So zmenou doby prišla aj zmena vkusu a záujmu čitateľov. Základom pre prežitie vydavateľstva bolo pochopenie doby a čitateľa. Dnes Tatran vyhľadáva nových autorov a sústreďuje sa na modernú svetovú a slovenskú literatúru, ktorú tvoria mená ako George R. R. Martin, Ken Follett, Stephenie Meyerová, Sebastian Fitzek, Lucinda Rileyová, Peter Wohlleben či Zuzka Šulajová. Hoci pôvodné edície zanikli a celkovo sa od edícií upustilo, vydavateľstvo ponúka svojim čitateľom edície Luk, Svetová tvorba, Slovenská tvorba či krimi edíciu Mimo zákona… Tatran sa pýši aj vydávaním slovenských rozprávok, pri 70. výročí sme dokonca pripravili limitované trojzväzkové vydanie Prostonárodných slovenských rozprávok. Za 75 rokov máme na konte 5357 titulov a dúfame, že toto číslo bude rokmi ďalej rásť.

2023