Filter
Filter
  • Odvaha byť neobľúbený

    Veľmi nešťastný mladý muž sa stretne s filozofom, ktorý mu vysvetlí, že každý je strojcom vlastného života. Filozof považuje za hlavný predpoklad šťastného života aj osobnú angažovanosť mladíka: mal by sa…

    -10%13.45