Edičný plán Vydateľstva Tatran: september – október