„Sny sú bránou do nášho srdca.“ (rozhovor s Nestorom T. Koleem)