1. Materstvo v knihách (alebo čo čítať ku Dňu matiek)
 2. Jarné aktivity pre deti s knižkou Sme záhradníci
 3. Edičný plán Vydavateľstva Tatran: apríl – jún 2022
 4. Čo čítať počas Týždňa mozgu
 5. Silné knižné hrdinky
 6. Knižné vyznania ku Dňu žien
 7. Najkrajšie ľúbostné príbehy z Tatranu
 8. Aký bol rok 2021 a čo nás čaká v roku 2022
 9. Edičný plán Vydavateľstva Tatran: január – marec 2022
 10. Naše obľúbené knihy roka 2021
 11. Najlepšie prvé vety
 12. „Dedičstvo po barbaroch je predovšetkým pre mladých ľudí.“ (rozhovor s Marošom Hečkom)
 13. Vianočné tipy od knižných blogerov
 14. „Keď som natrafila na mravce v kredenci, povedala som si, že toto je príbeh na knižku.“ (rozhovor s Ivanou Havranovou)
 15. Knižný sprievodca vianočnými darčekmi alebo akú knihu kúpiť blízkym na Vianoce
 16. Ako čo najdlhšie udržať knihy ako nové
 17. Edičný plán Vydateľstva Tatran: november – december
 18. Druhá svetová vojna v knihách
 19. „Budem iná ma vytrápila“ (rozhovor so Zuzkou Šulajovou)
 20. Zo zákulisia prekladu 2: Veronika Maťúšová, Andrej Zahorák, Igor Tyšš
 21. Zo zákulisia prekladu 1: Lucia Halová, Jana Pernišová, Jozef Ferencz
 22. M. A. Jerský, Jan Hála: Veršované rozprávky o Maroškovi
 23. Dobšinský, Němcová, Reuss: Najkrajšie slovenské rozprávky
 24. 7 užitočných tipov a trikov pre vašu domácnosť
 25. Edičný plán Vydateľstva Tatran: september – október
 26. Prečo sa radi bojíme?
 27. Cesta okolo sveta s Tatranom
 28. Ľahké recepty na leto
 29. Pieseň ľadu a ohňa & Kroniky Amberu
 30. Príbehy, ktoré napísal život
 31. Sedem vecí, ktoré chcem, aby o mne čitatelia vedeli (Alka Joshi)
 32. Ako počúvať audioknihy?
 33. Strážkyňa slnka a čarovný svet Maji Lunde