Slová, jazyky, kultúry: Európsky deň jazykov ako oslava nášho jazykového dedičstva