M. A. Jerský, Jan Hála: Veršované rozprávky o Maroškovi