„Je potrebné tému menopauzy otvárať v spoločnosti, destigmatizovať, búrať mýty a predsudky…“ (rozhovor s odborníčkou Leilou Zajac)