© VYDAVATEĽSTVO TATRAN

Zázraky uzdravujúce dušu

Zázraky uzdravujúce dušu

Zázraky uzdravujúce dušu prinášajú posvätnú múdrosť, praktické metódy a jedinečné požehnanie. Zdroja, ktoré umožňuje ľudstvu a všetkým dušiam tvoriť ich vlastné zázraky uzdravujúce dušu a tak zmeniť celý svoj život. Táto kniha je sama osebe zázračným pokladom pre uzdravenie duše.

  • ISBN: 978-80-222-0807-9
  • EAN: 9788022208079
  • Počet strán: 308+16 strán
  • Väzba: tvrdá väzba
  • Jazyk: slovenský
  • Formát: 147×229 mm
  • Dátum vydania: 2016
  • Žáner: Zdravie/duchovno

17,90 € Doporučená cena

O knihe

Táto kniha je viac ako kniha. Snúbi sa v nej hlboká múdrosť a vedomosti tisícročnej východnej tradície s podrobným návodom na samoliečbu. Navyše je v nej množstvo účinných cvičení a mantier, ku ktorým mala kedysi prístup len hŕstka vyvolených.

Kniha majstra Ša Č-Kanga jednoducho očarí každého laika, ktorý sa po prvýkrát stretne s čínskou medicínou a mantrami. Laický pohľad je vždy skeptický, ale ak sa čitateľ pohrúži do nepoznaného, zaujme ho najmä jednoduchosť a prístupnosť cvičení, ktoré majster podrobne opisuje a vysvetľuje.

Každý z nás túži po duševnej vyrovnanosti a fyzickom zdraví, ktoré sú základom šťastného života. Na mieste je otázka, či šťastný život vôbec existuje? Pozorný čitateľ  však v tejto knihe nájde odpoveď  na mnohé otázky, lebo sa v nej spája staroveké a nové posvätné učenie, poznanie a praktické metódy samoliečby na uzdravenie duchovného a fyzického tela. Spolu s autorom dokáže každý robiť zázraky uzdravujúce dušu a zmeniť celý svoj život.

Recenzie

Doktor Ša sprostredkúva tajné techniky a hlboké pochopenie podstaty vecí, ktoré boli v minulosti prístupné len niekoľkým vyvoleným. Jednoducho a zrozumiteľne sa s nami delí o to, čo viac ako tridsať rokov nadobúdal ťažkou prácou a cvičením. K týmto cenným informáciám by sme sa ináč nedostali.
Dr. John Gray, autor knihy Muži sú z Marsu, ženy z Venuše

My, ľudské pokolenie, potrebujeme viac takých, ako je Ša Č’-Kang.
Dr. Maya Angelou, autorka knihy Viem, prečo vták spieva

Doktor Ša ponúka jasný a praktický spôsob, ako odhaliť tajomstvá samoliečiteľstva.
Marianne Williamson, autorka knihy Návrat k láske

Praktické a užitočné informácie a metódy, ako využiť prirodzené schopnosti tela v liečebnom procese – obdivuhodný prínos. 
Dr. Wayne Dyer, autor knihy Každý problém má duchovné riešenie

Doktor Ša je významný učiteľ a úžasný liečiteľ. Prináša cenné posolstvo o sile duše, ktorá dokáže ovplyvniť a zmeniť celý váš život.
Dr. Masaru Emoto, autor knihy Správa ukrytá vo vode

Ukážka z knihy

Úvod k sérii

Zázraky uzdravujúce dušu

 

O  zmysle môjho života som hovoril už v knižnej sérii Sila duše.

V sérii Zázraky uzdravujúce dušu by som chcel zmysel svojho života zdôrazniť ešte viac.

Zmyslom života je slúžiť. Tomuto cieľu som zasvätil svoj život. Slúžiť je mojím životným poslaním. Slúžiť znamená robiť ľudí šťastnejšími a zdravšími.

Celkovým poslaním môjho života je pretvárať dušu, srdce, myseľ a telo ľudstva a všetkých duší na Nebesách, na Matke Zemi, na nespočetných planétach, hviezdach, vo všetkých galaxiách a vesmíroch, priviesť ich k prvotnému, či vyššiemu osvieteniu, a tak vytvoriť Všeľudskú rodinu lásky, mieru a harmónie.

Táto Všeľudská rodina zahŕňa všetkých ľudí žijúcich na Matke Zemi a všetky duše na Matke Zemi, na Nebesách a na všetkých planétach, hviezdach, v galaxiách a vesmíroch. Konečným cieľom Všeľudskej rodiny je dosiahnuť wan ling žung-che, čiže všeobecné zjednotenie.

„Wan“ znamená desaťtisíc. V čínštine „wan“ predstavuje všetko. „Ling“ znamená duša a „žung-che“ znamená spojiť sa v jedno. „Wan ling žung-che“ teda znamená: Všetky duše sa spoja v jednu. To je všeobecné zjednotenie. To je konečný cieľ novej kozmickej éry. Nová éra sa začala 8. augusta 2003. Nesie názov Éra Svetla duše a potrvá pätnásťtisíc rokov.

Celkové poslanie môjho života zahŕňa tri poverenia.

Mojím prvým poverením je učiť ľudí službe vesmíru a umožniť im tak stať sa bezpodmienečnými služobníkmi vesmíru. Posolstvo služby vesmíru znie:

 

Bezpodmienečne slúžim ľudstvu a všetkým dušiam na Matke Zemi, na Nebesách a na nespočetnom množstve planét, hviezd, v nespočetných galaxiách a vesmíroch.

 

Bezpodmienečne slúžiš ľudstvu a všetkým dušiam na Matke Zemi,

na Nebesách a na nespočetnom množstve planét, hviezd, v nespočetných galaxiách a vesmíroch.

 

Spoločne bezpodmienečne slúžime ľudstvu a všetkým dušiam

na Matke Zemi, na Nebesách a na nespočetnom množstve planét, hviezd, v nespočetných galaxiách a vesmíroch.

 

Druhým poverením je učiť ľudí tajomstvám duše, múdrosti, po­znatkom a praktickým metódam, a tak im umožniť tvoriť zázraky uzdravujúce dušu a pretvoriť celý ich život. Posolstvo znie:

 

Dokážem vytvárať zázraky uzdravujúce dušu a pretvoriť

celý svoj život.

 

Dokážeš vytvárať zázraky uzdravujúce dušu a pretvoriť

celý svoj život.

 

Spolu dokážeme vytvárať zázraky uzdravujúce dušu a pretvoriť život celého ľudstva a všetkých duší na Matke Zemi a na nespočetnom množstve planét, hviezd, v nespočetných galaxiách a vesmíroch.

 

Pretvoriť všetko živé znamená:

 

•     posilniť energiu, výdrž, životnú silu a imunitu,

•     uzdraviť duchovné, psychické, emocionálne a fyzické telo,

•     predchádzať chorobám,

•     pretvoriť vzťahy každého druhu, pretvoriť financie a podnikanie,

•     omladiť dušu, srdce, myseľ i telo,

•     zvýšiť duševnú, srdcovú a rozumovú inteligenciu,

•     otvoriť duchovné kanály,

•     vniesť úspech do každého aspektu života,

•     a mnoho iného.

Mojím tretím poverením je učiť Tao a povzbudiť ľudí, aby dosiahli Tao. Dosiahnuť Tao znamená dosiahnuť osvietenie duše, mysle a tela.

Tao je Pôvodca.

Pôvodca je stvoriteľom Nebies, Matky Zeme a nespočetného množstva planét, hviezd, galaxií a vesmírov.

Tao je spôsob života.

Tao je univerzálny princíp a zákon.

Dosiahnuť osvietenie duše znamená pozdvihnúť dušu človeka z Nebies na úroveň svätosti. Prvým krokom na duchovnej ceste je dosiahnuť osvietenie duše.

Človek má dva životy: fyzický život a život duše. Fyzický život je obmedzený, život duše je večný. Účelom fyzického života je slúžiť životu duše. Účelom života duše je dosiahnuť jej osvietenie, to znamená pozdvihnúť svoju dušu z Nebies, aby sme dosiahli svätosť. Stať sa svätým znamená stať sa lepším služobníkom. Najvyšší svätí budú pozdvihnutí do božskej ríše. Ak duša dosiahne božskú ríšu, potom dosiahla veľmi vysoký stupeň osvietenia.

Druhým krokom na duchovnej ceste je dosiahnuť osvietenie mysle.

Osvietenie mysle predstavuje pozdvihnutie vedomia človeka na úroveň vedomia svätca. Svätci sídlia v rozličných vrstvách Nebies. Vedomie najvyšších svätcov možno povznášať aj naďalej a nakoniec úplne premeniť na božské vedomie. Dosiahnutie božského vedomia však presahuje naše chápanie.

Tretím krokom duchovnej cesty je dosiahnuť osvietenie tela.

Dosiahnuť telesné osvietenie znamená premeniť fyzické telo na najčistejšie svetelné telo. Dospieť k čistému svetelnému telu znamená dosiahnuť nesmrteľnosť.

Dovoľte mi, aby som vysvetlil podstatu nesmrteľnosti.

Lao-c’, autor textu Tao Te ťing, povedal:

 

Žen fa Ti, Ti fa Tchien, Tchien fa Tao, Tao fa C’-žan.

 

Tieto štyri posvätné slovné spojenia vysvetľujú celý proces telesného osvietenia, ktorý je v skutočnosti cestou k dosiahnutiu nesmrteľnosti.

 

Žen fa Ti – „žen“ znamená ľudská bytosť. „Fa“ znamená držať sa princípov a zákonov. „Ti“ predstavuje Matku Zem. „Žen fa Ti“ teda znamená: Ľudská bytosť sa musí držať princípov a zákonov Matky Zeme. Jedným z príkladov takéhoto princípu je gravitácia.

Žen fa Ti obsahuje aj hlbší zmysel. Učí človeka zmeniť jeho ťing čchi šen na ťing čchi šen Matky Zeme.

„Ťing“ je hmota. „Čchi“ je energia. „Šen“ môžeme preložiť ako duša, duch, posolstvo či informácia.

Jednu z najdôležitejších starodávnych tajných múdrostí o vzniku sveta môžeme zhrnúť do jedinej vety:

 

Nebesá, Matka Zem, ľudské bytosti a nespočetné množstvo planét, hviezd, galaxií a vesmírov sú stvorené z ťing čchi šenu.

 

Ďalšia starodávna tajná múdrosť, ktorú možno vyjadriť jednou vetou, znie:

 

Tchien žen che-ji.

 

„Tchien“ predstavuje Nebesá, alebo makrokozmos. „Žen“, ako sme už spomínali, je ľudská bytosť, alebo aj mikrokozmos. A nakoniec, „che-ji“ znamená spojiť sa v jedno.

„Tchien Žen che-ji“ teda znamená: Makrokozmos a mikrokozmos sú jedno. To, čo obsahuje makrokozmos, obsahuje aj mikrokozmos a naopak. To nás privádza k tajnej múdrosti:

 

Aby sme porozumeli makrokozmu, ktorý zahŕňa Nebesá, Matku Zem a nespočetné množstvo planét, hviezd, galaxií a vesmírov, musíme najprv pochopiť mikrokozmos, čiže ľudskú bytosť.

 

Lao-c’ nás učí, že žen fa Ti v sebe nesie posvätný význam premeny ťing čchi šenu. Musíme pochopiť, že ťing čchi šen človeka je veľmi vzdialený od ťing čchi šenu Matky Zeme. Potenciálna dĺžka života človeka je približne sto rokov. Ľudské gény však majú potenciál umožniť človeku dožiť sa až 140, či dokonca 150 rokov.

Koľko rokov má Matka Zem? To nikto nevie. V tejto chvíli komunikujem s Pôvodcom. Pýtam sa, ako dlho žije Matka Zem. Odpoveď znie:

 

Matka Zem žije už niekoľko miliárd rokov, možno dlhšie.

 

Odpoveď prišla prostredníctvom spojenia s Pôvodcom. Pôvodca je stvoriteľom Matky Zeme. Doteraz najstaršie preskúmané minerály na Matke Zemi sa našli v západnej Austrálii a sú staré aspoň 4,4 miliardy rokov. V budúcnosti môžu ďalšie vedecké výskumy odhaliť predmety na Matke Zemi, ktoré budú ešte staršie.