© VYDAVATEĽSTVO TATRAN

Rozprávky starých Slovákov (limitovaná edícia)

Rozprávky starých Slovákov (limitovaná edícia)

Rozprávka je ako báseň napísaná v šťastnej chvíli a zdokonalená počas stáročí zástupmi zanietených rozprávačov. Je orechovou škrupinkou, v ktorej je uložený život. A tak by sme mohli pokračovať ďalej. No ťažko by sme si dnes vedeli predstaviť slovenskú kultúru bez Prostonárodných slovenských rozprávok. Dodnes v našich srdciach prebýva spomienka na Pavla Dobšinského, ktorý nám toto bohatstvo zanechal v písomnej forme. No pravým otcom slovenskej rozprávky je Samuel Reuss. Jeho historická výnimočnosť tkvie v tom, že svoj záujem o ľudovú rozprávku preniesol na mladú štúrovskú generáciu. Vo vydavateľstve Tatran po prvýkrát prinášame slovenskému čitateľovi zápisy z Codexov revúckych A,B,C, do ktorých Samuel Reuss zapisoval prvé slovenské rozprávky v najprirodzenejšej a najčistejšej podobe, ako ich rozprávali ľudoví rozprávači. Čitateľa očarí hlboká morálka a čistota hlavných protagonistov, ako aj hĺbka Reussových komentárov, v ktorých sa odráža myslenie vtedajšej doby. V protiklade s Dobšinským vyzdvihuje mravný charakter a dobro, ktoré napĺňaľudský život. Po takmer dvoch storočiach sa Samuel Reuss dočkal svojho vydania. Neprávom zabudnutý autor upúta našu pozornosť. Výborný znalec slovenskej rozprávky Ondrej Sliacky nazval rozprávku literárnym evanjeliom. Podľa neho je rozprávka podobne ako evanjelium dobrou zvesťou, posolstvom o láske a dobre. Bez šťastného konca ako v rozprávke si nemožno predstaviť zmysluplný ľudský príbeh, ak nechceme veriť v ničotu a zatratenie. Čaro rozprávky umocňuje ilustrácia, ktorá sa zachytí v spomienkach spolu s príbehom. Magické rozprávkové ilustrácie Dávida Ursinyho vystihujú a zvýrazňujú čistotu Reussovho textu. Neobyčajne citlivý ilustrátor zobrazuje mýtické témy s fantáziou do najjemnejšieho detailu ako stredovekí majstri. Vo vydavateľstve prinášame aj luxusné vydanie Rozprávok starých Slovákov. Bude v koženej väzbe a v kazete s ilustráciou navyše podpísanou výtvarníkom.

http://www.rozpravkyslovakov.sk

  • ISBN: 978-80-222-0757-7
  • EAN: 9788022207577
  • Počet strán: 216
  • Väzba: Viazané v koži so zlatou ražbou a signované Dávidom Ursinym
  • Jazyk: slovenský
  • Formát: 170x240 mm
  • Dátum vydania: 4.12.2018
  • Žáner: Rozprávky

89,00 € Doporučená cena

O knihe

Limitovaná edícia 300ks

„Rozprávka nevznikla, aby sme ňou uspávali deti, ale aby prebúdzala dospelých.“  Milan Rúfus

Otcom slovenskej rozprávky je Samuel Reuss, hoci dnes za najvýznamnejšieho a najznámejšieho rozprávkara 19. storočia považujeme Pavla Dobšinského.  Reuss ako prvý zo slovenských vzdelancov pochopil, že folklórna rozprávka nie je povera, blud, ako tvrdili osvietenci, ale že je súčasťou autentickej  ľudovej rozprávky. Jeho historická výnimočnosť je v tom, že svoj záujem o ľudovú rozprávku preniesol na mladú štúrovskú generáciu.

Zámerom vydavateľstva je predstaviť slovenskému čitateľovi dnes už neprávom zabudnutého autora a priniesť slovenské rozprávky v ich najčistejšej a najpôvodnejšej verzii, v akej ešte neboli publikované. S Reussom sa vraciame do dávnych čias, keď na revúckej fare  zapísal do prázdnych zošitov prvé rozprávky a ku každej napísal aj komentár.

Reussove rozprávky sa v porovnaní s Dobšinským líšia v mnohých detailoch. Napríklad v rozprávke Lomidrevo kladie Reuss dôraz na družnosť a priateľstvo hlavného hrdinu, kým u Dobšinského je to skôr samoľúby a márnomyseľný silák. Pri  čítaní Rozprávok starých Slovákov hlboko vnímame čaro rozprávania, ktoré zvýrazňuje vysokú a čistú morálku hlavných postáv, ako to vyzdvihuje aj autor vo svojich komentároch. Sám si nesmierne cenil ľudové rozprávky, ktoré podľa neho vypovedajú o národnom živote našich predkov. Bol presvedčený o starožitnosti slovenskej kultúry a rozprávky považoval za autentické historické pramene.

Výborný znalec slovenskej rozprávky Ondrej Sliacky nazval rozprávku literárnym evanjeliom. Podľa neho je rozprávka podobne ako evanjelium dobrou zvesťou, posolstvom o láske a dobre. Bez šťastného konca ako v rozprávke si nemožno predstaviť zmysluplný ľudský príbeh, ak nechceme veriť v ničotu a zatratenie.

...............................

Samuel Reuss je priekopníkom slovenskej folkloristiky a otcom slovenskej rozprávky. Vysoko si cenil ľudové rozprávky, ktoré podľa neho vypovedajú o národnom živote našich predkov. Sú to dobre zachované starobylé pamiatky, ktoré zobrazujú staroveké vnímanie náboženstva, krajín a morálky, predsudkov a povier, zvykov, obyčajov a rodinného života. Reuss bol presvedčený o starožitnosti slovenskej kultúry a slovenské rozprávky považoval za autentické historické pramene.

Jeho pričinením vznikli rukopisné zborníky  Codex revúcky A,B,C, z ktorých sme zostavili aj náš výber. O publikovaní jeho zápisov rokovali v Tatríne v roku 1847, k vydaniu však nedošlo. Kompletné vydanie Reussových zápisov  vyjde až po 171 rokoch vo vydavateľstve TATRAN.

Autor doplnil rozprávky komentárom ilustrujúcim myslenie a uvažovanie doby, v ktorej boli napísané. Považovali sme za prínosné publikovať ich v pôvodnej forme, pretože je to zaujímavé a pozoruhodné čítanie aj pre dnešného čitateľa.

Čaro rozprávky umocňuje ilustrácia, ktorá sa zachytí v spomienkach spolu s príbehom. Magické rozprávkové ilustrácie Dávida Ursinyho vystihujú a zvýrazňujú čistotu Reussovho textu. Neobyčajne citlivý ilustrátor zobrazuje mýtické témy s fantáziou do najjemnejšieho detailu ako stredovekí majstri.