Čo čítať počas Týždňa mozgu

Týždeň mozgu sa vo svete oslavuje od roku 1996. Vo viac ako 60 krajinách sveta sa konajú tisíce osvetových podujatí na oslavu jedného z najdôležitejších ľudských orgánov. Jeho cieľom je upriamiť pozornosť na ľudský mozog. My sme pre vás pri tejto príležitosti vybrali tri skvelé tipy na čítanie.

 

Jim Kwik: Myseľ bez hraníc

Ako si zdokonaliť myslenie, učiť sa rýchlejšie a žiť výnimočný život? Slávny kouč a motivátor Jim Kwik predstavuje v knihe Myseľ bez hraníc revolučné techniky a metódy, ktoré zbavia človeka mnohých obmedzení pri využívaní svojich mentálnych schopností. Odkrýva mýty, ktoré nás v živote brzdia, ak im veríme, a pre ktoré sa nepúšťame do mnohých vecí v osobnom aj pracovnom živote. Poukazuje na digitálnych „zloduchov“, ktorí nám škodia tým, že nás rozptyľujú a zahlcujú mozog množstvom informácií, často vedúcich k úzkosti a depresii. Naopak, vyzdvihuje dôležitosť každodenného čítania a učí techniky rýchleho čítania a ľahkého zapamätávania. A odporučí aj potraviny, ktoré poskytujú mozgu najlepšiu výživu.

 

Dr. Sanjay Gupta: Zachovajte si bystrosť

Renomovaný neurochirurg Dr. Sanjay Gupta vychádza zo skúseností z vlastnej praxe, ale aj z konzultácií a rozhovorov s poprednými odborníkmi na celom svete. Vo svojej publikácii sa delí o najcennejšie poznatky týkajúce sa zázraku zvaného mozog. Autor pozná odpovede na otázky, ktoré zaujímajú všetkých moderných ľudí – ako trénovať myseľ, ako predchádzať kognitívnemu úpadku a Alzheimerovej chorobe a aké je tajomstvo supergéniov. Jeho efektívne rady týkajúce sa správneho stravovania, zdravého pohybu, potreby spánku a oddychu, začlenenia sa do spoločnosti a osvojovania si nových návykov nám pomôžu udržať si zdravý a výkonný mozog bez ohľadu na vek. Autor zhrnul výsledky svojho do praktického 12-týždňového programu, ktorý umožní čitateľom jednoducho sa riadiť jeho poznatkami v každodennom živote.

 

Dale E. Bredesen, M. D.: Nepodľahnite alzheimeru

Nijakej inej choroby sa nebojíme tak ako alzheimera, a to z dvoch dôvodov. Nie je to „len“ smrteľná choroba, toto ochorenie zároveň okráda svoje obete o život dlho pred tým, než skutočne zomrú. Dale E. Bredesen, M.D. dospel k prelomu vo výskume a dokázal, že Alzheimerovej chorobe a kognitívnemu úpadku sa dá predísť a v mnohých prípadoch možno chorobný proces aj zastaviť. Vo svojej prevratnej knihe ponúka pacientom s týmto ochorením nádej a prvú dobrú správu týkajúcu sa nového chápania choroby a nového liečebného programu, ktorý majú pacienti dodržiavať. Výrečné príbehy pacientov nám poskytnú lepšiu predstavu o tom, ako sa cíti človek, ktorý sa zotavil z ochorenia dlhodobo považovaného za nevyliečiteľné, a získame aj špecifické informácie, ktoré pomôžu pacientom, opatrovateľom, lekárom a liečebným centrám zaviesť túto metódu do praxe.

 

Autorka článku: Renáta