© VYDAVATEĽSTVO TATRAN

Rado Procházka

Radoslav Procházka (1972) od roku 1996 pôsobí ako vysokoškolský pedagóg, v súčasnosti v postavení mimoriadneho profesora v odbore teória a dejiny štátu a práva. Počas prístupového procesu SR do EÚ bol poradcom Európskej komisie, niekoľko rokov pôsobil aj ako poradca Ústavného súdu SR. V máji 2004 sa stal historicky prvým zástupcom Slovenska pred Európskym súdnym dvorom.

V rokoch 2010 a 2012 ho občania prekrúžkovali do Národnej rady SR, kde dnes pôsobí ako poslanec bez straníckej príslušnosti. Ako manžel, syn a otec dvoch detí žije v trojgeneračnej domácnosti. Aktívne sa venuje sálovému futbalu a športovej kynológii. Je občianskym kandidátom na prezidenta Slovenskej republiky.