© VYDAVATEĽSTVO TATRAN

Posvätné manželstvo

Posvätné manželstvo

Biblický manželský poradca

Thomas Gary je presvedčený, že manželstvo je viac ako posvätná zmluva medzi dvoma ľuďmi. Je to duševná hodnota, ktorá nám pomáha, aby sme lepšie spoznali Boha, dôverovali mu a vrúcne ho milovali. Je nespočetné množstvo kníh, ktoré sa zaoberajú tým, ako sa dopracovať k vysnívanému a šťastnému manželstvu. Posvätné manželstvo je iné, kladie dôraz na vnútorné hodnoty a ako v manželstve prehĺbiť svoj osobný vzťah s Bohom.

  • ISBN: 978-80-222-0794-2
  • EAN: 9788022207942
  • Počet strán: 272
  • Väzba: tvrdá väzba
  • Jazyk: slovenský
  • Formát: 140x215 mm
  • Dátum vydania: 24.10.2016
  • Žáner: KRESŤANSTVO / Manželstvo

14,90 € Doporučená cena

O knihe

Podľa autora je manželstvo pozvanie nielen k šťastiu, ale aj k svätosti, pretože  nás učí láske a  úcte k druhým. Je živnou pôdou pre dobrú modlitbu, ale odhaľuje aj naše hriechy. Vedie nás k tomu, aby sme odpúšťali, zdokonaľovali sa vo vytrvalosti a slúžili svojmu partnerovi. Manželstvo nám pomáha vnímať Božiu prítomnosť, prehlbovať duchovné poslanie a zmysel života.

Kniha Thomasa Garyho je povzbudzujúca, hlboká a skutočne úderná. Autor v nej uvádza množstvo manželských príbehov, biblických citátov a praktických skúseností zo svojho života. V každej kapitole nájdeme množstvo nových a podnetných myšlienok pre páry, ktoré  bojujú s manželskou krízou.

Recenzie

            „Klasika! Posvätné manželstvo dvíha tento dôležitý zväzok posvätený Bohom na vznešený piedestál. Túto knihu by si mal prečítať každý, kto  zamýšľa  vstúpiť do manželstva, ale aj ten, čo doň vstúpil.“ Dr. Dennis Rainey, prezident spoločnosti Family Life

---------------

Posvätné manželstvo je jedna z najlepších kníh o manželstve, akú sme kedy čítali – je to klasické dielo. Každý pár, ktorý si váži svoju vieru a svoje manželstvo, by si mal prečítať túto neuveriteľnú knihu.“ Dr. Les a Dr. Leslie Parrottovci, autori Saving Your Marriage Before It Stars

 ---------------

„Hodná zamyslenia, hlboká a skutočne úderná. Odporúčam Posvätné manželstvo snúbencom, ale aj dlhoročným manželom či novomanželom. Srdce tejto knihy osloví každého, kto si uvedomuje prítomnosť Boha vo svojom manželstve.“

Kevin G. Harney, autor kníh Empovered by His Presence a Organic Outreach series

---------------

„Mnohé výroky z Ježišovho učenia nám ukazujú cestu – ako žiť plnohodnotný život skôr, ako zablúdime, a že jedno z najväčších dobrodení je slúžiť, samozrejme, popri iných. V podobnom duchu nám Gary Thomas ukazuje cestu v manželstve. Posvätné manželstvo inšpirovalo mnohých, aby v manželstve nachádzali skôr svätosť ako šťastie. Nech nasledujúce generácie prijmú toto životne dôležité posolstvo.“ Dr. Juli Slattery, klinická psychologička a prezidentka Authentic Intimacy

---------------

„Osobne som cítil požehnanie a pomoc zo slov tejto knihy, ktorá vdychuje nádej do manželstva.“

Gregory Jantz, PhD,  zakladateľ centra A Place of  Hope

Ukážka z knihy

1. KAPITOLA


NAJVÄČŠIA

VÝZVA

 

Pozvanie nielen k šťastiu, ale najmä k svätosti

 

 

Určite sa ožeň. Ak budeš mať dobrú ženu, budeš šťastný.

Ak zlú, bude z teba filozof.

Sokrates 

Rozpitvem ho.

Historici sa nevedia zhodnúť, ktorý lekár sa ako prvý nechal zviesť touto myšlienkou a zapríčinil hotovú revolúciu v medicínskej praxi. Ochota zarezať do mŕtveho ľudského tela, odstrániť kožu, stiahnuť skalp, preseknúť kosť, vybrať, preskúmať a zmapovať orgány uložené vnútri, to všetko boli veľmi dôležité kroky smerujúce k zisteniu, čo sa deje v ľudskom tele.

Celé tisícročia lekári špekulovali, ako to v našom organizme funguje, ale neboli ochotní pitvať mŕtvolu, ba dokonca týmto nápadom celkom opovrhovali. Niektorým v tom bránilo náboženské presvedčenie, iní sa jednoducho nedokázali odhodlať a rozťať človeku hrudný kôš.

Hoci sa občas našiel nejaký odvážlivec, čo nahliadol do mŕtveho tela, až koncom renesancie (približne od 14. do 16. storočia) sa pitva stala bežnou súčasťou náplne práce európskych lekárov.

Práve vďaka pitvám sa dovtedajšie mylné predstavy celkom zrútili. V 16. storočí dostával Andreas Vesalius k dispozícii mŕtvoly zločincov, čo mu umožnilo vyvrátiť bývalé predpoklady o stavbe ľudského tela, ktoré predtým nespochybniteľne platili viac než tisíc rokov. Neoceniteľné nákresy anatómie človeka by však nikdy nevznikli, keby Vesalius nebol ochotný rezať.

Rád by som v tejto knihe urobil čosi podobné v duchovnej oblasti. Rozpitveme viacero manželstiev, pohrabeme sa v nich, zistíme, čo sa v nich naozaj deje, a potom budeme skúmať, ako možno uprostred problémov, ktoré manželstvo prináša, nájsť duchovný význam, hĺbku a rásť. Nečakajte jednoduché odpovede, ako napríklad „tri kroky k dôvernejšej komunikácii“ či „šesť krokov k vzrušujúcejšiemu milostnému životu“, pretože táto kniha nehovorí, ako dosiahnuť šťastnejšie manželstvo. Zaoberá sa tým, ako v manželstve využiť problémy, radosti, boje i víťazstvá, aby sme sa priblížili k Bohu a budovali svoj kresťanský charakter.

 ZAOBERÁ SA TÝM,

AKO V MANŽELSTVE VYUŽIŤ

PROBLÉMY, RADOSTI,

BOJE I VÍŤAZSTVÁ,

ABY SME SA PRIBLÍŽILI

K BOHU A BUDOVALI

SVOJ KRESŤANSKÝ

CHARAKTER.

Necháme sa inšpirovať myšlienkami Františka Saleského, ktoré načrtol v 17. storočí. František bol mimoriadne nadaný duchovný vodca, a tak sa naňho ľudia v listoch často obracali so svojimi duchovnými zápasmi. Raz mu napísala istá žena, ktorá sa trápila a nevedela, čo robiť, pretože túžila po manželstve, ale jej priateľka ju nástojčivo presviedčala, aby zostala slobodná, lebo je „svätejšie“ postarať sa o otca a po jeho smrti sa zasvätiť Bohu v celibáte.

František Saleský túto ustarostenú mladú ženu upokojil a odpísal jej, že manželstvo ani zďaleka nie je ľahšou cestou, ba v istom zmysle môže byť tou najťažšou rehoľou. „Manželský stav si vyžaduje viac cnosti a vytrvalosti než akýkoľvek iný spôsob života,“ napísal. „Je to neprestajné cvičenie v zriekaní sa seba… Napriek trpkosti z neho môžete získať med svätého života.“1

Všimnite si, že František Saleský hovorí, že manželstvo je občas aj trpké. Preto ak chceme mať z manželstva duchovný osoh, musíme byť úprimní. Musíme sa pozrieť na svoje sklamania i ťažké zlyhania a postaviť sa zoči-voči svojmu sebectvu. Takisto sa musíme zriecť predstavy, že ťažkosti v manželstve sa jednoducho prekonajú úpenlivejšou modlitbou alebo dodržiavaním jednoduchých zásad. Väčšina z nás sa už presvedčila, že tieto „jednoduché kroky“ v skutočnosti nefungujú. Prečo je to tak? Lebo existuje oveľa zásadnejšia otázka než to, ako „vylepšiť“ manželstvo: Čo ak Boh neustanovil manželstvo, aby nám bolo „ľahšie“? Čo ak má s ním Boh v pláne niečo, čo presahuje naše šťastie, pohodlie i túžbu byť zaplavený radosťou, akoby tento svet bol dokonalé miesto?

Čo ak Boh stvoril manželstvo skôr preto, aby sme sa stali svätými, ako preto, aby sme boli šťastnými? Čo ak, ako naznačuje František Saleský, by sme mali prijať jeho trpkosť, pretože z nej sa môžeme naučiť získavať zdroje, ktoré potrebujeme, aby sme mohli stáčať „med svätého života“?

Vôbec nemám v úmysle tvrdiť, že šťastie a svätosť si odporujú. No na druhej strane si myslím, že najšťastnejší a najradostnejší život žijeme, keď kráčame v poslušnosti. John Wesley raz odvážne vyhlásil, že nie je možné, aby bol človek šťastný, ak nežije sväto. A jeho vysvetlenie naozaj dáva zmysel. Ako môže byť naozaj „šťastný“, kto je zároveň plný hnevu, zlosti a zloby, kto v sebe živí neprajnosť alebo závisť? Ako môže byť úprimne šťastný človek zmietaný nutkavou nenásytnou žiadostivosťou alebo ten, čo sa ženie len za materiálnymi vecami? Nenažranec sa síce môže tešiť z jedla, ale určite nie z toho, ako vyzerá.

Bolo by hlúpe opovrhovať šťastím. No chcem povedať, že „šťastné manželstvo“ (v zmysle zaľúbenosti a príjemných pocitov), ako sa s ním často stretávame v závere kníh o manželstve (dokonca aj niektorých kresťanských), je falošný prísľub. Cestou sebectva sa človek k šťastiu nedostane.

Táto kniha hľadí a poukazuje na to, čo manželstvo presahuje. Jej hlavnou témou je duchovný rast v kontexte manželstva. Na dosiahnutie cieľa (na zdokonaľovanie sa v službe, v poslušnosti, na budovanie charakteru, šírenie dobra a Božej lásky), pre ktorý zasvätené osoby využívajú celibát a nábožní pustovníci samotu, môže slúžiť aj manželstvo.

Po celé stáročia sa kresťanská spiritualita považovala za synonymum spirituality zasvätených osôb. Manželia si mysleli, že by mali duchovne rásť vo vzťahu k Bohu rovnako ako mnísi či rehoľné sestry, konať teda tie isté náboženské úkony. Tie sa však najlepšie konajú, ak je človek slobodný (dlhé modlitby, popri ktorých sa až tak nedá venovať výchove detí ani manželským rozhovorom; obdobia pôstu, kedy je dosť zložité zosúladiť prípravu jedál pre všetkých členov rodiny; čas na pokojnú meditáciu, ktorá sa zdá priam nemožná, kým sú deti akéhokoľvek veku doma). A akosi sa zabúdalo, že treba hľadať spôsoby, ako by Boh mohol využiť naše manželstvo a pomôcť nám, aby sme sa stávali lepšími, aby sme rástli v modlitbe, v bázni a v službe. Cirkev sa viac zameriavala na to, ako by sa ľudia žijúci v manželstve mohli bez zanedbávania rodiny čo najviac pripodobniť „spiritualite slobodných“ a zanedbávalo sa rozvíjanie spirituality, v ktorej by manželstvo mohlo slúžiť ľudskému úsiliu o svätosť. Rodina sa tak stala skôr prekážkou ako živnou pôdou duchovného rastu.

Dôvod, prečo sa na manželstvo niektorí dívajú ako na čosi sebecké, je ten, že naša motivácia vydať sa alebo oženiť naozaj je často sebecká. Ja by som ale veľmi rád poukázal na manželstvo ako na jeden z najmenej sebeckých spôsobov života, do akého kresťan môže vstúpiť. Táto kniha sa na manželstvo pozerá tak, ako stredovekí autori hľadeli na kláštory; ako na prostredie plné možností pre duchovný rast a službu Bohu.

Možno ste si už dávno uvedomili, že aj to vaše manželstvo má účel, ktorý ďaleko prevyšuje pozemské šťastie. Možno by ste to nenazvali svätosťou, ale chápete, že za tou povrchnou romantickou láskou, ktorú tak často ospevuje moderná kultúra, je pravda, ktorá vás presahuje. A my to spolu preskúmame.

Rozpitveme viaceré manželstvá, zistíme, kde to škrípe, prehľadáme skrýše skazených postojov, pohrabeme sa aj tam, kde sme nútení čeliť vlastným slabostiam a hriechom, a cez to všetko sa budeme učiť rásť.

Nahliadneme aj do Svätého písma, do dejín cirkvi a do klasických kresťanských diel. Uvidíte, že tieto diela nám v mnohom majú čo povedať a že minulosť ovplyvňuje súčasnosť oveľa viac, než si niektorí myslia.

Cieľom tejto knihy nie je prinútiť vás, aby ste svojho manžela alebo manželku mali radšej (hoci si myslím, že aj to príde), ale pomôcť vám viac milovať svojho Boha a čoraz viac sa pripodobňovať jeho Synovi. A popritom si začnete viac vážiť človeka, s ktorým ste sa na túto púť vydali.

 CIEĽOM TEJTO KNIHY NIE

JE PRINÚTIŤ VÁS, ABY STE SVOJHO MANŽELA ALEBO MANŽELKU MALI RADŠEJ

(HOCI SI MYSLÍM, ŽE AJ TO PRÍDE), ALE POMÔCŤ VÁM

VIAC MILOVAŤ SVOJHO BOHA A ČORAZ VIAC SA PRIPODOBŇOVAŤ JEHO SYNOVI.

 

Dúfam, že vďaka nej nájdete väčšie zaľúbenie v manželstve a že vás inšpiruje, aby ste ešte intenzívnejšie budovali vzťah s manželom či manželkou. Keď si uvedomíte, že manželstvo je „posvätné“, určite nedovolíte, aby vám zovšednelo, začnete si ho viac vážiť práve pre to dych vyrážajúce zistenie, že niečo, čo ste možno doposiaľ brali ako samozrejmosť, je podstatne hlbšie, ove­ľa životodarnejšie a má moc meniť život viac, ako ste si kedy mysleli.

Vážim si manželstvo a som vďačný za to moje. Mám v ňom rád všetko pekné, jednoduché a príjemné, ale aj to ťažké – čo ma frustruje, no zároveň mi pomáha spoznať seba a svoju manželku hlbšie; čo mi spôsobuje bolesť, ale popritom pribíja na kríž tie stránky mojej povahy, ktoré nenávidím; čo ma núti padnúť na kolená a dáva mi šancu spoznať, že mám odložiť svoje urputné snahy a musím sa učiť milovať Božou láskou. Manželstvo ma priviedlo k hlbšiemu poznaniu, k väčšej úcte a pocitu spolupatričnosti, ktorý som predtým vôbec nepoznal.

„Posvätné manželstvo“ nie je len fráza, je to moja životná cesta. Vďaka tejto perspektíve sa mi úplne zmenilo manželstvo a verím, že to isté sa môže stať aj vám.