© VYDAVATEĽSTVO TATRAN

Steven Pinker

STEVEN PINKER je profesor na Harvardovej univerzite, kde sa venuje kognitívným vedám a výskumu jazyka a sociálnych vzťahov. Je autorom viacerých ocenených publikácií, napríklad: The Language Instinct, How the Mind Works, The Blank Slate, The Stuff of Thought, The Better Angels of Our Nature a The Sense of Style. Bol zvolený za člena Národnej akadémie vied a za svoju vedeckú a pedagogickú činnosť získal množstvo ocenení. Časopisy Time, Foreign Policy a mnohé iné ho označujú za jedného z najvplyvnejších svetových mysliteľov. Je tiež predsedom panelu odborníkov zaoberajúcich sa pragmatikou jazyka v spolupráci so slovníkom The American Heritage Dictionary. www.stevenpinker.com Instagram: sapinker Facebook: stevenpinkerpage

  • Buď svetlo
    Buď svetlo

    OBHAJOBA ROZUMU, VEDY, HUMANIZMU A …

    28,90 €