© VYDAVATEĽSTVO TATRAN

Karen Armstrongová

Karen Armstrongová patrí k popredným svetovým komentátorom náboženského diania. V šesťdesiatych rokoch strávila sedem rokov v kláštore ako rímskokatolícka mníška, ale v roku 1969 si vyzliekla mníšske rúcho a začala vyučovať angličtinu na strednej škole Svätej Anny v Oxforde. V roku 1982 sa z nej stala profesionálna spisovateľka a autorka rozhlasových programov. Napísala viac ako pätnásť kníh a mnohé sa stali bestsellermi.

Medzi jej najvýznamnejšie diela patria publikácie Svätá vojna, Životopis proroka Mohameda a Buddha, Dejiny Boha a Kauzu vyhral Boh. Karen Armstrongová je celosvetovo uznávaná a cenená spisovateľka. A navyše je vášnivou zástankyňou náboženskej slobody. V tejto veci sa obrátila aj na členov Kongresu Spojených štátov a Senátu, zúčastnila sa na Svetovom ekonomickom fóre, Kofi Annan ju prizval k spolupráci na iniciatíve OSN Spojenectvo pre civilizáciu. V roku 2008 dostala Four Freedoms Medal (Medailu štyroch slobôd) Franklina D. Roosevelta za prácu v oblasti náboženskej slobody.