© VYDAVATEĽSTVO TATRAN

Miloš Brnčal

Miloš Brnčal pracoval ako redaktor v Československom rozhlase a vo Večerníku. Neskôr bol autorom na voľnej nohe a prispieval do československej televízie a tlačených médií. Roku 2001 mu vyšla knižka Stroj na nič, ktorú kresbami a karikatúrami dotvorili členovia Klubu bratislavských karikaturistov. V tom istom roku vyšiel autorovi aj román Rezervácia ničoty.