© VYDAVATEĽSTVO TATRAN

Martin Kubuš

Martin Kubuš sa narodil roku 1982 v Banskej Bystrici. Pôsobí ako odborný asistent na Katedre anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela. Okrem pedagogickej činnosti sa venuje aj prekladateľstvu. Vo vydavateľstve Tatran mu vyšli preklady W. Allena Nežiaduce účinky a Bez peria, Nezlomený Laury Hillenbrandovej, Manažér Mika Carsona a Zelóta Rezu Aslana. Woody Allen bol ocenený prémiou Ceny Jána Hollého a Reza Aslan prémiou Ceny Mateja Bela. Ani ryba, asi rak je jeho prvotina, v ktorej sa zamýšľa nad cenou novinárskej senzácie.