© VYDAVATEĽSTVO TATRAN

Maja Hriešik

Maja Hriešik pôsobí ako režisérka a publicistka. Narodila sa v Novom Sade v Srbsku. Od roku 1997 žije a pracuje v Bratislave. Knižne jej vyšli eseje na tému dramaturgie v súčasnom tanci a divadle Telesnosť európskeho divadla. Režírovala na kamenných javiskách a spolupracovala s viacerými nezávislými umeleckými produkciami (Debris Company, Azyl production, Divadelná Nitra). Obvinenie je jej románový debut.

  • Obvinenie
    Obvinenie

    Skutočný príbeh inšpirovaný nepravdivým obvinením …

    10,90 €